TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri7861083 60062317375177521501
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 06955109
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği26132 343159664857
05 Kömür ve linyit çıkartılması1761796 17431073024949201041403
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı23197 2771244151281141
07 Metal cevherleri madenciliği3261671 881210614437162324920
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı36666295 547594277974210561114352
10 Gıda ürünlerinin imalatı1148414103 120932414730538744248402844
11 İçeceklerin imalatı5991343 1285127917422338224984
12 Tütün ürünleri imalatı98388 727254432910986798
13 Tekstil ürünlerinin imalatı929010616 152463177549017857604607755
14 Giyim eşyalarının imalatı68343874 36511764040506439750473143
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1944823 702319866835700678824
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı31742580 2517872863464910786734
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı22453565 318887817837817098112538
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16281617 20935445460171039965650
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3212457 2432129819234481930942
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı469816589 138501278114527734025225305
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3173038 6283128216203769935245
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı791213447 166171942526792145157366647
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı62348417 95771956418072325555249995
24 Ana metal sanayii331912040 107331386216658726980233779
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1305229227 262943628734444762095502185
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı194723075 1975336085836416886123272
27 Elektrikli teçhizat imalatı422320961 191391334217621828445261399
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1043333271 255292831524471147877383469
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı271921931 159911239917888328158259169
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı106019893 1807462904470915348108490
31 Mobilya imalatı47293705 36241423812185019460163480
32 Diğer imalatlar25356028 67734766631651160292532
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2325421 982717906621807033439
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı12925002 10872780362643967797664
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı29813438 2685561972505962294599
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı568510 6094279993671099229837
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)435910 1004111412381294518531
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler189217 13620539027916853
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri12061176 403412025833275534413
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler106328852 113795165272825354335
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri19824078 37654786653881373293311
96 Diğer hizmet faaliyetleri3530 3440702104913