TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri667992 51958716204150419852
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04904101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23123 392548653726
05 Kömür ve linyit çıkartılması1611441 1562986220906163235737
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı18153 236124371110994
07 Metal cevherleri madenciliği3011683 947188313745145822870
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı34355970 571590487550810313108886
10 Gıda ürünlerinin imalatı1027613403 112972300028395041589376006
11 İçeceklerin imalatı5471182 1202115516178301922926
12 Tütün ürünleri imalatı79371 678133406110096252
13 Tekstil ürünlerinin imalatı86869881 141253057845435854557565437
14 Giyim eşyalarının imalatı60583725 33151635336941637095432878
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1723678 637280359876613270396
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24952434 2305784655520804876483
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı20043242 305287657033415983102075
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14651506 1996577742575984961767
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3502503 3359162418149495831173
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı455315875 143041337712971032584208319
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2992927 6132118215368689333276
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı715212164 151411886424233241243333429
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı59318028 90361835716610624438231564
24 Ana metal sanayii299111720 104891335915280725776216583
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1164926427 239493321431342456341459136
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı178921469 1732231904973214551107492
27 Elektrikli teçhizat imalatı385219600 172131260616070026686240315
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı959530386 235582599422281343844350251
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı236520341 148231158415798024075230300
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı93113923 124335879390391204390089
31 Mobilya imalatı40353288 32841266610534717400142931
32 Diğer imalatlar22735677 63804453574391038284509
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2165305 957816266436427531204
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı11304536 9878691052240846682898
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26763037 2470566364739876185304
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı522438 542025618432719124060
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)444966 902129511916288418137
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler190194 13921037227406818
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri12941223 408431926797272835784
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler92926657 104154414230727049051
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17924003 35734660585201311585352
96 Diğer hizmet faaliyetleri3253 2742649133948

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr