TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri9601333 60378419539224824557
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 08846101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği23100 253057057783
05 Kömür ve linyit çıkartılması1941898 2038805928330371144187
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı23159 16244320162847
07 Metal cevherleri madenciliği3591835 968336717309167828455
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı37517016 5813114428573211177123282
10 Gıda ürünlerinin imalatı1142015329 136962559631708146584422626
11 İçeceklerin imalatı5981347 1299133618050331025429
12 Tütün ürünleri imalatı100478 730234499110647497
13 Tekstil ürünlerinin imalatı875210725 146262999346322556376578894
14 Giyim eşyalarının imalatı74703722 36121780442641240959495917
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2063785 793362369722735682487
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı34813274 281797777517111668103197
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı23524026 422293698376317936121272
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması15981641 20085495440201077664161
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3472541 2494144919619495931736
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı512019393 157961574516353138968256865
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3263741 64401609180861052741458
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı823015760 175812125329040248998396053
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı64619567 109412213119454727799269655
24 Ana metal sanayii362413073 113261507717535729503248166
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1439338958 311444346538916771738586773
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı213727581 2363550666989620047146701
27 Elektrikli teçhizat imalatı465425944 217171679821616435581328098
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1137436790 276063285528271454962439775
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı312322922 164971497120627731155302279
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı116120115 1625572435310214873114581
31 Mobilya imalatı51434474 35691461113023721355174898
32 Diğer imalatlar29045663 713654557211812791103620
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2564944 1066920689114582132834
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı16086552 12512104419079013618135961
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı31863991 366063087644310447101472
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı541629 664627469129781627030
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)444974 1026121113237305819687
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler200232 15921934318726859
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11391120 396391327009286235510
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler114533098 131145527393962263931
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri20054292 35544745657051386894388
96 Diğer hizmet faaliyetleri2460 4770822831082