TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri9431361 64978019556214524540
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 08846101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği24104 253058358801
05 Kömür ve linyit çıkartılması1931892 2034796628208366843911
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı21157 16042288159806
07 Metal cevherleri madenciliği3631970 1020348817962175829764
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı37597009 5798115258596511149123553
10 Gıda ürünlerinin imalatı1185015253 135312621731819746291423856
11 İçeceklerin imalatı6051339 1275135617770328825183
12 Tütün ürünleri imalatı102476 730233501110657515
13 Tekstil ürünlerinin imalatı889011004 149653078647472557108592553
14 Giyim eşyalarının imalatı75803781 36721813443369641821504506
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2077812 780362270172751083109
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı34243310 284596507539711567103256
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı23703972 410494228366417815120916
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması15951636 20175466438101068663836
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3442531 2484144719672493831746
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı512419257 156691569216207038347254480
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3283903 65131616181301075742012
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı825315773 176242146829211949125398156
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı64659648 110392214619577927616271126
24 Ana metal sanayii363113182 114111502817685129596249887
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1443338578 314224268237985870357566255
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı214027762 2364950096879119792145516
27 Elektrikli teçhizat imalatı464425372 217431574120724833949307091
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1138436665 279023316127684654270433555
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı312222800 166411495620449130308299783
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı116520207 1672573285280014962115001
31 Mobilya imalatı51604536 36201441713144121321175966
32 Diğer imalatlar29125708 727655097285812923104731
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2574838 1074220488889577832505
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı15916501 12540102219054613411135267
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı31894016 364163587623210428101298
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı547625 643927479150775526805
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)451967 994120913217307819647
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler204224 16422436068747248
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11441117 384383026653289035121
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler116833265 135325537878973165111
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri20334313 35884841661131386394940
96 Diğer hizmet faaliyetleri2460 4770822831082