TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri8341222 60663618076175122334
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 06955109
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği26108 333157351796
05 Kömür ve linyit çıkartılması1771792 16631077024770202541113
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı21196 2741274111311139
07 Metal cevherleri madenciliği3461817 935216315611161226659
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı36366283 536691797986510454113961
10 Gıda ürünlerinin imalatı1233614299 122092541731315645410413578
11 İçeceklerin imalatı6141315 1307128217535341625127
12 Tütün ürünleri imalatı100395 723269436410716824
13 Tekstil ürünlerinin imalatı934011019 155443164249303157396611043
14 Giyim eşyalarının imalatı71483903 35761767541363540620483009
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2003831 725330467546711179724
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı32972696 2658926265589947590020
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı22953672 317591017958416609113708
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16431641 21135481464291041166154
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3262490 2511131719448492031378
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı476917226 143891319414937235089232575
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3283397 6473136017119868337861
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı805013524 167661987427160046025371496
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı62858756 100661999018557626116257073
24 Ana metal sanayii338012345 109791410316989926794237749
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1347530731 275143672035263563712514982
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı199023900 2023536615867417296125112
27 Elektrikli teçhizat imalatı431622094 195931325218066929229267950
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1064734136 262532891825134948506393207
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı276722310 165371250618247028470264211
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı107020153 1825763684424215570107185
31 Mobilya imalatı49313725 36431439112331419579165263
32 Diğer imalatlar26146260 67784827654081176095285
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2355439 980717896696808233529
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı13395147 1122979546695410078103587
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı30693531 2759564974477978396749
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı560488 6125272488881076029066
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)445884 1004117012317291318487
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler192213 13222640857957326
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11681139 385406624519270332979
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler107630469 116455455716876157165
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri20844182 38064830658951401694180
96 Diğer hizmet faaliyetleri3027 3231714100907