TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri8941277 63767318628186223121
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 06955109
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği2296 293052145721
05 Kömür ve linyit çıkartılması1851865 1711970824947354841871
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı22194 2731264091321134
07 Metal cevherleri madenciliği3731942 946232016353172428040
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı36846430 534294748101210725115854
10 Gıda ürünlerinin imalatı1276514632 123712635631879446233421934
11 İçeceklerin imalatı6261317 1261118116939344624403
12 Tütün ürünleri imalatı102398 724270449810736965
13 Tekstil ürünlerinin imalatı950011263 153053203450477358391624398
14 Giyim eşyalarının imalatı75343996 37981837543596442127507897
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2112830 713347069190734281770
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı35743262 2851104927374311541102223
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı24163805 341393148135817251116887
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16861681 21425699472621055967577
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3382563 2487129419869501231888
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı494215933 137371402915519936145238732
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3393450 6271140317240900138200
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı832713953 168152025728008447116380508
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı63818793 101892056118757326617260299
24 Ana metal sanayii350312645 111901427517309527619242687
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1410130747 274553933736606965902532644
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı206022878 1985639126178217793127450
27 Elektrikli teçhizat imalatı448722904 202531384018528730551275263
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1113133796 264083015926015350326404474
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı290621476 160031296318893129132270532
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı111920342 1820359574635215702108753
31 Mobilya imalatı51953982 36731529612836920610172485
32 Diğer imalatlar27596510 70175260682131243099703
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2475513 970519707226838134043
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı14045529 1179685397334910953112303
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı31803607 3132591975415988798464
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı555515 6127267491521042228986
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)447928 1017120712719303119043
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler202229 14325142108767384
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri12071175 406399825628291034320
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler117331222 121085606135893359100
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri21744263 36285091684351426397601
96 Diğer hizmet faaliyetleri3427 3138723110932