TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı

İllere göre dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri652922 52154615681146319179
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04904101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği22121 352446251693
05 Kömür ve linyit çıkartılması1631475 1564987620887163835774
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı22159 2561244111191069
07 Metal cevherleri madenciliği3041729 926203313856152023998
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı34095940 551189347496410162107778
10 Gıda ürünlerinin imalatı1024813255 114422282428390241579375650
11 İçeceklerin imalatı5561213 1247116916444304923309
12 Tütün ürünleri imalatı81379 679136409910246319
13 Tekstil ürünlerinin imalatı86499909 141063058145649354820567848
14 Giyim eşyalarının imalatı60643732 33451643937171537248435497
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1720700 665289259877643770841
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı25102372 2256777554684792775302
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı20083239 305986717183216349103881
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14701494 1970579642362986961555
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3372457 3360160417880491330793
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı454715534 141911351713176232757210248
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2992916 6095120215807702233712
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı712212185 151511869224171941258332939
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı58418015 90861804916454124139229368
24 Ana metal sanayii303711282 103081334415403125676217920
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1177026504 239973346131856756711465038
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı179921496 1776433045111714417109325
27 Elektrikli teçhizat imalatı387919358 171591250016271026412241641
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı962330206 236632598722347043906350790
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı239820235 147731162615723024178229547
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı93213956 124575745392191210790261
31 Mobilya imalatı41013241 31911272910626217473143773
32 Diğer imalatlar22765740 63844565583541070985940
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2135273 954516316496425631185
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı11244617 9861672853399864584080
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26753061 2511560465252894086005
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı522443 545025268666729924402
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)426947 866125411554275617493
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler181186 13720636246496336
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri12201175 393412725963265434619
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler93626243 104174424260736548768
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17773961 35614645580061300884659
96 Diğer hizmet faaliyetleri2953 2741640129934