TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz ana sektörün üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
05 Kömür ve linyit çıkartılması
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
07 Metal cevherleri madenciliği
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
10 Gıda ürünlerinin imalatı
11 İçeceklerin imalatı
12 Tütün ürünleri imalatı
13 Tekstil ürünlerinin imalatı
14 Giyim eşyalarının imalatı
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
24 Ana metal sanayii
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27 Elektrikli teçhizat imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
31 Mobilya imalatı
32 Diğer imalatlar
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
96 Diğer hizmet faaliyetleri