TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri8551219 59862618091178022358
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 06955109
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği26108 333157351796
05 Kömür ve linyit çıkartılması1881856 1703978525158354742141
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı22194 2731264091321134
07 Metal cevherleri madenciliği3631916 939229416198171027886
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı36596393 534594678054410682115336
10 Gıda ürünlerinin imalatı1256514497 122472605231696846062419400
11 İçeceklerin imalatı6161311 1289117817149339824597
12 Tütün ürünleri imalatı102389 717262436010646794
13 Tekstil ürünlerinin imalatı946311135 151163190649896058233617883
14 Giyim eşyalarının imalatı73463946 36821787942413341128494360
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2061842 706337469082722181453
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı34293200 279910255719661127599829
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı23573727 326991138056416849115114
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16751705 21265617469441072567350
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3342568 2482127819862501331867
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı486217423 145621395715289035770238005
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3333437 6315139717082892937995
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı820013908 166512006927721546915378498
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı63098775 101932023218546126395257692
24 Ana metal sanayii344412448 109881422317140827046239929
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1382731568 277453768135935264835524522
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı199623975 2052037325955917601126678
27 Elektrikli teçhizat imalatı440122287 196911356618218630048270211
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1084734753 265082955225513549531399094
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı283222857 165901275618330028938266319
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı110520252 1833164824559615764108550
31 Mobilya imalatı51093927 35981502012717720303170602
32 Diğer imalatlar26926337 69085140666451213197417
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2375461 966218336990820933383
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı13885433 1144783457225110688110301
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı31383554 2805571773951969396310
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı551469 5940264788451035928344
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)447905 987115412553301318811
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler193218 13923740648467179
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11791160 392405125253280833865
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler112430524 120055456036880857972
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri21464262 36714947671091425595978
96 Diğer hizmet faaliyetleri3427 3138724108931