TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri643974 50958615773148219370
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04904101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği22106 301845951664
05 Kömür ve linyit çıkartılması1581463 15891038920822166736264
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı16147 210122355109943
07 Metal cevherleri madenciliği2961649 939186313346144722398
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı34075965 568689847496610275108242
10 Gıda ürünlerinin imalatı1021813241 112732282628133040914372366
11 İçeceklerin imalatı5441197 1257120616342305723249
12 Tütün ürünleri imalatı75373 68013340299916206
13 Tekstil ürünlerinin imalatı85689730 139113004644930553924558828
14 Giyim eşyalarının imalatı60293716 32911621536789137113431148
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1706646 633279459030602569402
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24702445 2312780355109792975928
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı19813180 307487216928915831100794
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14561496 1985575442187984261325
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3462507 3356162017999481530877
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı449315817 143111319812816432029205995
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2962860 6421117815261683933398
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı707511982 150201866123958040621329514
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı58897978 88941820116488824512229940
24 Ana metal sanayii298811605 104351330115171125620215054
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1153726173 237873299131131955824455875
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı176220539 1721531624961214309106040
27 Elektrikli teçhizat imalatı381618597 169341246116040526349238208
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı948529417 234612580422006843574345932
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı234219515 146781151615589323917226992
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı92813101 123565868386331198988719
31 Mobilya imalatı39903277 31511256110457217020141527
32 Diğer imalatlar22734844 62944477581091050784374
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2134527 946116326831434330778
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı11084453 9750677651218832281299
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26332993 2411554363446859983619
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı505415 530625108087692623259
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)440980 856125411694285817816
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler186192 13720936897706810
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri13081230 406441026794275035896
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler90925312 102044554280713947428
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17803979 35284634577821308784483
96 Diğer hizmet faaliyetleri3353 2843655134957

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr