TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri6901011 56459416245161620077
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi23 04944105
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği24122 353653965797
05 Kömür ve linyit çıkartılması1681543 1624804723037183636394
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı23166 2581244141151077
07 Metal cevherleri madenciliği3011666 937201813416157223560
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı35196086 540287457747310354110626
10 Gıda ürünlerinin imalatı1045113425 115342270728596242009377662
11 İçeceklerin imalatı5511232 1259127216663310823790
12 Tütün ürünleri imalatı83381 679135408810296314
13 Tekstil ürünlerinin imalatı877810186 142653029246666355684579314
14 Giyim eşyalarının imalatı61833870 33641655138040638387445636
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1790761 709304264668668476189
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı26862462 2347793758383826279725
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı20973329 310285207502116793107542
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması15271578 20705483444781028363963
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3372455 3323159318331484531171
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı469015975 143151329813563033499215333
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3073012 6238124816118730434566
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı736812690 156931876325383242822347596
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı59748081 89651857516845424459234021
24 Ana metal sanayii307611440 102091319915784725817222033
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1201627065 248753393932308457488472538
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı182521994 1798833755374815027112790
27 Elektrikli teçhizat imalatı394819489 177591283116759427085248212
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı977130690 239762640222821144668357504
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı248219682 150701125415940724454230771
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı95813936 124195829398321215891222
31 Mobilya imalatı42243372 32091279711122817719149207
32 Diğer imalatlar23465780 62584620598001096687611
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2205330 959116266849419531575
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı11924788 10201674255297883287047
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı27993145 2661521467660927588650
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı515445 564524578553733624469
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)433953 958124511831290418071
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler185194 13520634205896202
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri12341191 398414726220274434969
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler96926666 107754594308793350182
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri18213944 35974599597191325885963
96 Diğer hizmet faaliyetleri3053 2439649124933