TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri654933 53555115890147619431
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi13 04904101
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği22121 352446251693
05 Kömür ve linyit çıkartılması1581457 1564985820735162235570
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı21158 2531244111191065
07 Metal cevherleri madenciliği3031730 919202313740152323869
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı33655911 567589277485810107107748
10 Gıda ürünlerinin imalatı1016813141 113122260028072241296371721
11 İçeceklerin imalatı5441203 1224115316270301923056
12 Tütün ürünleri imalatı80377 678135409110226303
13 Tekstil ürünlerinin imalatı86179821 139383039845321654437563680
14 Giyim eşyalarının imalatı60643709 33341640737021037185433778
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1727699 667287059786641270704
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı24552351 2222754153297767873377
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı20113233 306686567107516179102940
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması14571503 1963572242240983761329
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3362443 3337160417834479030588
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı454415453 141381340813083232275208610
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı2992913 6091120215808701333697
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı706512026 150431848723847140868328448
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı57817923 90281799116310723746227340
24 Ana metal sanayii300411104 102761308815141525370214449
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1165926337 239983318431590656499461712
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı179221382 1761032745049014342108323
27 Elektrikli teçhizat imalatı384619223 170191238116233326242240712
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı955429792 233982567822150643519347331
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı236820325 148041168315882424283231440
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı93013989 124775747392231216490377
31 Mobilya imalatı40193204 30991239310431517146141033
32 Diğer imalatlar22635727 63144519583131066685727
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2125278 943816436491417331007
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı11124562 9809672453094851083559
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı26553038 2494558964606885185216
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı517435 525724838326699623515
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)430946 879126811656281917739
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler180185 13820236126456397
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11991148 391400725550261434017
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler93226392 102734394030721248387
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri17593940 35564629579931296984565
96 Diğer hizmet faaliyetleri3053 2741641132938