TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri9081333 64369818755193623414
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 0676489
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği2499 232851344708
05 Kömür ve linyit çıkartılması1831615 1540912422004326337702
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı19273 3071335262201459
07 Metal cevherleri madenciliği3761954 983315517606180529063
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı37066653 5595108198404110736119865
10 Gıda ürünlerinin imalatı1253014988 129072665932243646239427343
11 İçeceklerin imalatı6271298 1269131917623330125092
12 Tütün ürünleri imalatı100430 744267475611077304
13 Tekstil ürünlerinin imalatı918210986 151023126349188757876609785
14 Giyim eşyalarının imalatı76473973 38241870444765142934520927
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı2129881 811367671650748484713
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı36173324 2839103937501911739103581
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı24113916 399694988164517591118400
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16301684 20975531453051083265679
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3472520 2442130519059476030750
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı508218941 152161498015831037514248634
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3373889 67631564192881019642812
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı829214314 172892073427829747411380191
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı64129188 104392170719102926895265018
24 Ana metal sanayii352412954 113491454217219428479243403
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1431334952 292844147737248768626550717
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı210627158 2207547386552619741140484
27 Elektrikli teçhizat imalatı453024029 204031443319008632216283728
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1127435845 271203172326519152165416178
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı302322054 160671402718779229856272060
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı113823662 1989671514932916695119381
31 Mobilya imalatı52834128 36581513712711720483171068
32 Diğer imalatlar28116822 716453886989412952102714
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2565826 968521589028846736314
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı14895837 1221494187916412197120595
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı32094016 381362917779310118102725
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı520634 6245265788371067829146
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)452945 1010120812800301919141
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler196227 14423936588757238
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11591132 398401927367304136161
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler118332913 129165757259951463353
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri21354370 36305139681751428097854
96 Diğer hizmet faaliyetleri2620 2236633102816