TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri7961139 61064117714172621873
02 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi33 06955109
03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği26131 323261661872
05 Kömür ve linyit çıkartılması1741707 12581038523488191438871
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı19193 2741193861271099
07 Metal cevherleri madenciliği3421841 934229615363176926697
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı36356252 538392937929110496113615
10 Gıda ürünlerinin imalatı1214914255 121662518331088945123410081
11 İçeceklerin imalatı6011277 1213127316717336124113
12 Tütün ürünleri imalatı100398 723270434510776815
13 Tekstil ürünlerinin imalatı935710797 155173192149182757498609895
14 Giyim eşyalarının imalatı70233866 36491768740787940094476510
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı1987825 709317766169699378079
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı32682645 2588900965433943789450
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı22873651 320691157953316510113585
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması16571639 21145461467041041466412
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı3282476 2484130819367486131199
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı477816871 141371312114654934399227524
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı3303233 6409133216235844136408
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı802013432 167571964027134245789371200
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı62438608 98361976218320425559253469
24 Ana metal sanayii332912058 107491390916675926596233673
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)1337930568 272423669035169163502513416
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı196423778 2013736855797117302124574
27 Elektrikli teçhizat imalatı429521749 196131319917889529224266116
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı1063733801 261632868124953348435390222
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı276621995 161101229818073928365261403
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı108320032 1808163234486515472107218
31 Mobilya imalatı49003757 37251436012476519855167074
32 Diğer imalatlar25886187 68844790648831189394816
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı2335397 979717756566805833304
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı13335091 111467958649029764100712
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı30343480 2720565773381969095674
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı555498 6108270887731073328914
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)442893 1003118112404294618605
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler193210 12222340177846991
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri11631116 366399224231265732527
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler108928986 116955765755861055685
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri20684113 38114832658701379493645
96 Diğer hizmet faaliyetleri3530 3440652104863