TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı292084 1277428577935053
33.12 Makinelerin onarımı30157 339762543781204
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı26 424117
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı685 114734244529
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı691177 5945363521119011002
33.16 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı7631 6880043812909239
33.17 Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı8236 1848723883362016
33.19 Diğer ekipmanların onarımı30 2322431
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu632209 14228611479325796
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr