TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer imalatlar
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
32.11 Madeni para basımı213 202211323191
32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı712107 21186211161147513816
32.13 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı384 41837057453
32.20 Müzik aletleri imalatı283 62321550297
32.30 Spor malzemeleri imalatı136156 21232330685464306
32.40 Oyun ve oyuncak imalatı264134 15431464668337908
32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı9435213 5755224925782599045096
32.91 Süpürge ve fırça imalatı136198 18036553748317000
32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar516777 724113618750291824435
TOPLAM0