TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Elektrikli teçhizat imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı6256437 5347234230423663951252
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı10828063 7302357627226824454653
27.20 Akümülatör ve pil imalatı851008 61513942489766986
27.31 Fiber optik kabloların imalatı19232 1899517353042555
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı2511229 1262104716572260623369
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı3422021 2228132216372324025711
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı9902491 2972242925767538339110
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı5583066 2437242755983438870644
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı254786 49988113651175519276
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı4204393 3846155818824502133808
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr