TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı3122783 3222332336970645053614
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı5191912 1468240122946421033142
24.31 Barların soğuk çekilmesi97260 14628532196454599
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi31294 15139428085934279
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 437841 593108613473325319261
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi129409 28649776519819824
24.41 Değerli metal üretimi81584 331393439711358800
24.42 Alüminyum üretimi5281818 1950204033183509244115
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi101137 13113826524133471
24.44 Bakır üretimi2861102 903137513613264219679
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi33116 8617612052231806
24.51 Demir döküm4111406 818126918137188723671
24.52 Çelik dökümü250784 5637669275120612690
24.53 Hafif metallerin dökümü3711078 93992515941173820735
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü108269 14020434864874588
TOPLAM0