TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı3262719 3341375337077646354266
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı5401931 1566244123202428833634
24.31 Barların soğuk çekilmesi99258 15931535566855018
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi34245 23639527937074415
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 468925 663128514047352020461
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi158461 3245718586108411026
24.41 Değerli metal üretimi87654 328402466610299039
24.42 Alüminyum üretimi5661979 2059234435251529846964
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi107135 14115325673723368
24.44 Bakır üretimi3021206 890138714244260920380
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi31114 8417111952131777
24.51 Demir döküm4361512 873141120072206426107
24.52 Çelik dökümü264856 5798269763124613364
24.53 Hafif metallerin dökümü3881117 99396116576183421603
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü110275 16421035284854664
TOPLAM0