TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı3563053 3692354639466715557673
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı5892127 1577290926669457138034
24.31 Barların soğuk çekilmesi112326 16839135267915205
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi34316 18831330686784563
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 4871032 744135415310368122201
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi162438 3045848453118710971
24.41 Değerli metal üretimi102555 40848143409949199
24.42 Alüminyum üretimi6701904 1744270134855562146902
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi118235 20724530434634193
24.44 Bakır üretimi3101355 918124114900302321451
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi40156 1429612672131874
24.51 Demir döküm4721639 1185137320785244427648
24.52 Çelik dökümü260778 4908309243126612732
24.53 Hafif metallerin dökümü3901068 711102916756198021604
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü125271 17623131555874442
TOPLAM0