TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı3472983 3580357639629705057548
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı5782099 1511280526483453937604
24.31 Barların soğuk çekilmesi116315 17138036487955312
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi36334 19436431427044738
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 4841028 725137115235361522051
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi155431 3185338386113510803
24.41 Değerli metal üretimi102558 40848044119929270
24.42 Alüminyum üretimi6652004 1959272634982560047341
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi120247 21825231264664309
24.44 Bakır üretimi3051396 919130114812300221436
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi40170 14710313262471993
24.51 Demir döküm4751675 1150133221274242728052
24.52 Çelik dökümü268841 4898389994126613545
24.53 Hafif metallerin dökümü3821028 68198015980190120614
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü122334 20426738945975318
TOPLAM0