TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2912671 3431346635609634552158
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4881699 1458254120041359929523
24.31 Barların soğuk çekilmesi97207 12725728206094042
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi30241 15550122595683763
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 419804 564104011419287916722
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi130373 24248572439589301
24.41 Değerli metal üretimi68536 347375412310097578
24.42 Alüminyum üretimi4971703 1908213129109458739468
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi97111 12814924603553203
24.44 Bakır üretimi2741055 911140213047254218958
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi30117 8618212422321859
24.51 Demir döküm3811406 780131617269197422882
24.52 Çelik dökümü2421187 7317819360150813666
24.53 Hafif metallerin dökümü358982 89688114817172819366
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü97264 13120533064734380
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr