TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ana metal sanayii
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı2942644 3356333935239628651520
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı4891697 1474255819855361229350
24.31 Barların soğuk çekilmesi92258 14127030806724443
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi30241 15350222625673764
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama 418783 555104611420282616652
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi131374 27642272269499247
24.41 Değerli metal üretimi73561 335379423210428509
24.42 Alüminyum üretimi5031620 1852208028387452338492
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi95117 12915024793933268
24.44 Bakır üretimi2791064 907139213362261619383
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi2892 8617811362161708
24.51 Demir döküm3841346 834132117664195723265
24.52 Çelik dökümü241752 5587639131117612486
24.53 Hafif metallerin dökümü362993 90790215077176319704
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü102263 14320632664754354
TOPLAM0