TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
23.11 Düz cam imalatı54123 33113524684863543
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi482764 1049167319051327925819
23.13 Çukur cam imalatı76311 6556908896112711759
23.14 Cam elyafı imalatı43191 11926524742463295
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)182254 3179289101129511897
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı75241 11319027994203764
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı74461 959156112649157219439
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı239111 1577181204476413814
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı115249 426787990374912156
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı51345 367463891372710847
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı1556 483459581814
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı109 597810111
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı3158 57728751541216
23.51 Çimento imalatı82769 64532935995230713880
23.52 Kireç ve alçı imalatı116560 10109766043121410048
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı7471111 1398193817189247024793
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı36116 15311315122722166
23.63 Hazır beton imalatı17251463 1521330932354395644582
23.64 Toz harç imalatı231389 442486538215618303
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı41165 10826419083082755
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı498405 41311629030149112907
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi1516527 506245828446327035258
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı64139 13113722364383087
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı6171109 1082145414455218120307
TOPLAM0