TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı3624 861726402551177
18.12 Diğer matbaacılık14711504 1741522841304986159859
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler82137 251482225710764203
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler4410 9948182071138
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1946 58258201291078
TOPLAM0