TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı4427 12622810212951697
18.12 Diğer matbaacılık14261444 1769532042218964060467
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler81139 23848424469334243
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler433 111087752641161
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1539 422536567538
TOPLAM0