TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı4127 11821711292821773
18.12 Diğer matbaacılık15461574 18235390446021002863647
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler84147 26847024709944352
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler438 9839202741294
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1844 622038780593
TOPLAM0