TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı3825 1172239262711562
18.12 Diğer matbaacılık13411394 1679552840159921758038
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler79133 25647624219234212
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler443 141087892491163
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1641 582438955567
TOPLAM0