TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı4328 11521711772861823
18.12 Diğer matbaacılık15301527 1817529644351983162898
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler80145 26449624899304327
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler433 111047532611132
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1844 672841280631
TOPLAM0