TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
18.11 Gazetelerin basımı3927 1082028952871519
18.12 Diğer matbaacılık14971555 1772523842575989161255
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler84127 263476228810564210
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler448 7758382611189
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması1747 78227641241035
TOPLAM0