TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
İçeceklerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması2449 4628540109783
11.02 Üzümden şarap imalatı132168 91729962191547
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı1658 951146790721
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı313 1208318126
11.05 Bira imalatı1472 101166381901017
11.06 Malt imalatı892 10662536158954
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi423921 1014108114627261320399
TOPLAM0