TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
İçeceklerin imalatı
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması2249 4133520121881
11.02 Üzümden şarap imalatı120134 67617902601314
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı1864 931644180694
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı210 2006638134
11.05 Bira imalatı17101 9744801951138
11.06 Malt imalatı9120 82606861191067
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi386921 1138104814456255320187
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr