TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri0
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler13 04904101
TOPLAM0

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr