TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi4885 125848182718
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi55154 854130421513473
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi77 51125316292
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği1225 311941248535
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği390273 266296998975411591
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği42 1137445
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler266609 19221233496315023
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler167 181212027185
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0