TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi4986 136352388773
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi59155 813730421573472
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi88 51125416294
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği1331 362045258597
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği397262 2472751020278211780
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği52 3214013160
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler313696 19322034856585282
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler2111 231514431226
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0