TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi4380 155552383756
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi68175 925233861633868
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi1219 81312823191
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği1142 523156466755
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği373257 2402911010677811681
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği52 3214013160
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler384782 21625538688065965
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler2212 231417920250
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri11 13139
TOPLAM0