TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi3742 73839847532
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi74180 745635672184095
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi919 698316133
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği1040 536167575904
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği386219 2353211022283411840
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği93 2414513167
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler425828 215297438410386802
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler1912 16816617220
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri11 13139
TOPLAM0