TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi3764 74241048571
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi67193 794833901963906
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi1017 699119142
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği1146 516368183924
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği369242 2653171023679511863
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği62 2112110136
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler413822 21029541919586516
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler2011 221115618219
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri11 13139
TOPLAM0