TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi4353 94841260583
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi47127 654027531283113
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi23 201585168
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği1113 27634429419
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği386260 2752921014683911825
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği53 1479794
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler239568 18521230635924650
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler136 1159723143
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0