TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
Faaliyetlere Göre Üretici Dağılımı

İllere Göre Dağılım için ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
Kod
Faaliyet Açıklama
Kayıtlı Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi5888 125958492836
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi43131 732625741352939
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi56 2721316246
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği79 18220517251
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği0
01.46 Domuz yetiştiriciliği0
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği356258 2803111003480611706
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği31 0346454
01.50 Karma çiftçilik0
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler177438 13915122494013404
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler127 1249224139
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri0
TOPLAM0