TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (otoyollar, yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ANKARA140 0059
Toplam14 0005 9