TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İZMİR110 0405
Toplam11 0040 5