TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, el aletleri için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İSTANBUL100 0404
Toplam10 0040 4