TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı elmastan olanlar, el aletleri için

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İSTANBUL100 0325
Toplam10 0032 5