TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Torna kalemleri, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden, metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, barlar, uçlar vb. hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
KONYA101 101113
Toplam10 11011 13