TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Diş tipi (hob tipi) freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İSTANBUL100 0505
Toplam10 0050 5