TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İSTANBUL136 410427
İZMİR154115 035972600
KONYA110 44110
Toplam358 121837377 637