TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ve toprak delmek için olanlar hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İSTANBUL310 0133953
Toplam31 001339 53