TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Duvarcılığa özgü delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
OSMANİYE120 4511067
Toplam12 045110 67