TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Metallerin işlenmesine özgü set (diş) açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
İZMİR100 122326
Toplam10 01223 26