TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Metallerin işlenmesine özgü yiv açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
NİĞDE100 0718
Toplam10 0071 8