TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Başka yerde sınıflandırılmamış berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum ("seltil"), indiyum, niyobyum ("kolombiyum"), renyum, ve talyum ile bu metallerden yapılan eşyalar; bu metallerin atık ve hurdaları (berilyumunkiler, kromunkiler ve talyumunkiler hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
Toplam00 0000 0