TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Başka yerde sınıflandırılmamış bizmut ve bizmuttan eşyalar, atık ve hurdalar dahil; başka yerde sınıflandırılmamış kadmiyum ve kadmiyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ANKARA100 0404
Toplam10 0040 4