TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Fosfitler (ferro fosfat hariç), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; hidritler; nitritler; azitler; silisid ve boridler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin (20.13.64.50 başlığı altındaki karbür bileşikleri hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
Toplam00 0000 0