TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

İnorganik asit veya perokso asitlerin tuzları (azitler, kompleks veya çift silikatlar hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
AYDIN143 027337
İSTANBUL111 23714
İZMİR100 0112
Toplam35 423111 53