TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Veri ya da bilgi içeren manyetik bantların çoğaltılması, otomatik veri işleme makinelerinde kullanılan; genişliği > 4 mm olanlar (ses veya görüntü kayıtları içerenler hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
AYDIN100 0101
Toplam10 0010 1