TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Kraftliner, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde (beyazlatılmamış olanlar, yazı, baskı ve diğer grafik kullanımlar için olanlar, delikli kartstoklar ve delikli kart şeridi kağıtları hariç)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
Toplam00 0000 0