TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Porto, Maderia, şeri ve diğerleri (alkol oranı > % 15 olanlar)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
Toplam00 0000 0