TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Fosfat - Tuvenan

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
MARDİN162 02030211
Toplam16 202030 211