TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
3020310000 Demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları (özel amaçlı demir yolu araçları, vinçler, balast tamperler, hat döşeyiciler, test etme vagonları ve hat tetkik araçları dahil)