TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri ve takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir uçlar
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2573401400 Metallerin işlenmesine özgü yiv açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)
2573401600 Metallerin işlenmesine özgü set (diş) açma uçları (birbiriyle değiştirilebilir)
2573401900 Yiv açma uçları veya set (diş) açma uçları (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile metalleri işlemede kullanılanlar hariç)
2573402300 Delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)
2573402500 Duvarcılığa özgü delme uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)
2573402700 Delme uçları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, metalleri işlemek için (aletler için, monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbür levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
2573403100 Delme uçları, iş gören kısmı yüksek hız çeliğinden olanlar, metalleri işlemek için (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile kayaları delmede kullanılanlar hariç)
2573403300 Delme uçları, iş gören kısmı aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas veya sinterlenmiş metal karbürleri dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için (iş gören kısmı yüksek hız çeliğinden olanlar hariç)
2573403500 Delme uçları (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları, kayaları delmede kullanılanlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar, duvarcılığa özgü delme uçları, metalleri işlemek için olanlar hariç)
2573403700 Raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ve toprak delmek için olanlar hariç)
2573404400 Raybalama (borlama) uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metal işlemek için
2573404500 Raybalamaya (borlama) veya broşlamaya özgü uçlar (makine veya el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları ile iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmastan olanlar ve toprak delmek için olanlar hariç)
2573404800 Broşlamaya özgü uçlar, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için
2573405000 Freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
2573406100 Parmak tipi freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
2573406500 Diş tipi (hob tipi) freze çakıları, metalleri işlemek için (iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar hariç)
2573406700 Freze çakıları, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbür dışındaki malzemelerden olanlar (sondaj tipi olanlar dahil) metalleri işlemek için (parmak tip frezeler hariç)
2573406900 Freze çakıları (metalleri işlemek için olanlar hariç)
2573407100 Torna kalemleri, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden, metalleri işlemek için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, barlar, uçlar vb. hariç)
2573407400 Torna kalemleri, iş gören kısımları sermetler dışındaki malzemelerden olanlar, metalleri işlemek için
2573407900 Torna kalemleri (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
2573408100 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı elmastan olanlar, el aletleri için
2573408300 Tornavida uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar) (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
2573408500 Dişli açma uçları, iş gören kısmı elmas veya aglomera edilmiş (sıkıştırılmış) elmas dışındaki malzemelerden olanlar (makine ve el aletleri için işlenecek parça ve alet tutucuları hariç)
2573408700 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı sinterlenmiş metal karbürden olanlar, el aletleri için (aletler için monte edilmemiş sinterlenmiş metal karbürden levhalar, çubuklar, uçlar vb. hariç)
2573408900 Birbiriyle değiştirilebilir uçlar, iş gören kısmı diğer malzemelerden olanlar