TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer demir dışı metaller ve bunlardan yapılmış ürünler; sermetler; metal veya metalik bileşik içeren kül ve artıklar
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2445301300 Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram) ve tungstenden eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445301700 Başka yerde sınıflandırılmamış molibden ve molibdenden eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445302300 Başka yerde sınıflandırılmamış tantalum ve tantalumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445302500 Başka yerde sınıflandırılmamış magnezyum ve magnezyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445302700 Başka yerde sınıflandırılmamış kobalt matları ve kobalt metalürjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445303000 Başka yerde sınıflandırılmamış bizmut ve bizmuttan eşyalar, atık ve hurdalar dahil; başka yerde sınıflandırılmamış kadmiyum ve kadmiyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445304300 Başka yerde sınıflandırılmamış titanyum ve titanyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445304700 Başka yerde sınıflandırılmamış zirkonyum ve zirkonyumdan eşyalar (atık ve hurdalar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış antimon ve antimondan eşyalar (atık ve hurdalar hariç)
2445305500 Başka yerde sınıflandırılmamış berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum ("seltil"), indiyum, niyobyum ("kolombiyum"), renyum, ve talyum ile bu metallerden yapılan eşyalar; bu metallerin atık ve hurdaları (berilyumunkiler, kromunkiler ve talyumunkiler hariç)
2445305700 Başka yerde sınıflandırılmamış manganez ve manganezden eşyalar, atık ve hurdalar dahil; başka yerde sınıflandırılmamış sermet ve sermetten eşyalar, atık ve hurdalar dahil