TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Levha, blok ve benzeri ürünler (bitkisel lif, saman veya ağaç döküntülerinin mineral bağlayıcılar ile aglomera edilmesiyle elde edilenler)
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2365110000 Paneller, levhalar, karolar, bloklar ve benzeri ürünler, bitkisel liflerden veya hasırdan, rende talaşı, talaş, yonga, testere talaşı veya diğer ağaç atıklarından olup, çimento, alçı ve benzeri bağlayıcılarla aglomera edilmiş olanlar