TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Tuğlalar, bloklar, karolar ve diğer seramik ürünler, silisli fosil kaba unlarından veya topraktan yapılanlar
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2320110000 Seramik ürünler (tuğlalar, bloklar, levhalar, paneller, karolar, içi boş tuğlalar, silindir tüp gövdeleri ve borular dahil), silisli fosil unlarından veya silisli topraklardan yapılanlar (kizelgur (diatomit) ve kuvars içeren filtre plakaları hariç)