TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Siyanürler (siyanid), siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; inorganik asitlerin veya peroksoasitlerin diğer tuzları
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013622000 Siyanürler, siyanür oksitler ve kompleks siyanürler
2013623000 Boratlar: peroksoboratlar (perboratlar)
2013624000 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar
2013627000 Çift veya kompleks silikatlar
2013628000 İnorganik asit veya perokso asitlerin tuzları (azitler, kompleks veya çift silikatlar hariç)