TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler (damıtık su dahil); amalgamlar (değerli metallerin amalgamları hariç)
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013525000 Damıtık su ve iletken su ve benzeri saflıktaki su
2013527000 Cıvanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamları hariç)
2013529000 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inorganik bileşikler; amalgamlar (damıtık su, iletken su ve benzeri saflıktaki su, sıvı hava, sıkıştırılmış hava, değerli metallerin inorganik bileşikleri ve amalgamları hariç)