TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Oksometalik veya peroksometalik asitlerin tuzları; koloidal değerli metaller
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013511000 Manganitler, manganatlar ve permanganatlar; molibdatlar; tungstatlar (volframatlar)
2013512500 Kromatlar ve dikromatlar; peroksokromatlar
2013517500 Oksometalik ve peroksometalik asitlerin tuzları (kromatlar, dikromatlar, peroksokromatlar, manganitler, manganatlar, permanganatlar, molibdatlar, tungstatlar hariç)
2013518300 Gümüş nitrat
2013518500 Koloidal değerli metaller; değerli metallerin bileşikleri ve amalgamları (gümüş nitrat hariç)