TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Hipokloritler, kloratlar ve perkloratlar
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013323000 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler
2013325000 Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar