TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Metalik halojenler
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013311000 Florürler, florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin tuzları
2013313001 Demir klorür
2013313002 Alüminyum klorür
2013313099 Diğer klorürler (amonyum klorür hariç)
2013315000 Bakır ve diğer metallerin klorür oksitleri ve klorür hidroksitleri
2013317000 Bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür oksitler