TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Oksitler, hidroksitler ve peroksitler; hidrazin ve hidroksilamin ile bunların inorganik tuzları
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013252500 Sodyum hidroksit (kostik soda/sudkostik), katı halde
2013252700 Sodyum hidroksit, sulu çözeltide (kostik soda/sudkostik, soda kül suyu veya sıvı soda)
2013253000 Potasyum hidroksit (kostik potas)
2013255000 Sodyum veya potasyum peroksitleri
2013256000 Magnezyum oksitlerin hidroksiti ve peroksiti; stronsiyum veya baryumun hidroksitleri ve peroksitleri
2013257000 Alüminyum hidroksit
2013258000 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları