TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Metaloidler (yarı metaller)
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
2013211100 Klor
2013211600 İyot; flor; brom
2013212000 Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt
2013213000 Karbon (karbon karası ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer karbon formları)
2013214000 Bor; tellür
2013215000 Silisyum
2013218000 Fosfor; arsenik; selenyum