TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek ve diğer kıymetli evrakların ve benzerlerinin basım hizmetleri
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
1812110000 Basılı yeni pullar, damgalı kağıtlar, çek defterleri, banknotlar, vb.