TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Damıtılmış alkollü içecekler
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
1101102001 Konyak (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101102099 Diğer - damıtılmış üzüm şarabından veya üzüm posasından (cibre) elde edilen alkoller (konyak hariç) (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101103000 Viski (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101104000 Fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerini damıtarak elde edilen rom ve diğer alkollü içkiler (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101105000 Cin ve ardıç rakısı (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101106300 Votka, alkol derecesi <= % 45,4 olanlar (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101106501 Rakı (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101106599 Meyvelerden damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (likör, cin, ardıç rakısı, üzüm şarabı veya üzüm posası hariç) (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101107000 Saf alkoller (NOT: Alkol vergileri hariç)
1101108001 Votka - alkol derecesi % 45,4 den daha büyük olanlar
1101108002 Likörler
1101108099 Alkollü içkiler, likör ve diğer alkollü içecekler (üzüm şarabından, üzüm artığından (cibre) veya meyve/viskiden damıtılan içkiler, rom, melas içkisi, cin ve ardıç rakısı ile meyvelerin damıtılmasıyla elde edilen alkoller hariç)