TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer mineraller
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
0899290000 Diğer mineraller
0899290001 Doğal grafit - Grafit (Tuvenan)
0899290002 Kuvars (doğal kuvars kumları hariç)
0899290003 Diatomit (silisli toprak ve moler toprağı, kiselgur ve tripolite dahil) - Diatomit (Tuvenan)
0899290004 Manyezit - Tuvenan
0899290005 Manyezit - Ayıklanmış
0899290006 Manyezit - Konsantre
0899290007 Manyezit - Sinter
0899290008 Manyezit - Kalsine
0899290009 Magnezya; doğal magnezyum karbonat veya deniz suyu ya da diğer tuzlu su kaynaklarından
0899290010 Amyant - Tuvenan
0899290011 Mika - Tuvenan
0899290012 Mika - Toz
0899290013 Mika - Konsantre
0899290014 Talk - Tuvenan
0899290015 Talk - Ayıklanmış
0899290016 Feldispat - Tuvenan
0899290017 Feldispat - Ayıklanmış
0899290018 Feldispat - Konsantre
0899290019 Feldispat - Kırılmış ve elenmiş
0899290020 Nefelinsiyenit - Tuvenan
0899290021 Perlit - Tuvenan
0899290022 Perlit - Kırılmış ve elenmiş
0899290023 Perlit - Genleşmiş
0899290024 Perlit - Mikronize
0899290025 Perlit - İzoşilte
0899290026 Vermikulit - Tuvenan
0899290027 Vermikulit - Konsantre
0899290028 Diğer cüruf ve küller (pancar melasından elde edilen ham potasyum tuzları ile deniz yosunu külleri dahil) (granülleştirilmiş cüruf ve kül ile inşaat için metal veya metal bileşikli cüruf içeren artıklar hariç)