TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Diğer kimyasal mineraller ve gübre mineralleri
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
0891190000 Diğer kimyasal mineraller ve gübre mineralleri
0891190001 Lületaşı - Tuvenan
0891190002 Sepiyolit - Tuvenan
0891190003 Sepiyolit - Kırılmış
0891190004 Sepiyolit - öğütülmüş
0891190005 Barit (baryum sülfat) - Tuvenan
0891190006 Barit (baryum sülfat) - Ayıklanmış
0891190007 Barit (baryum sülfat) - öğütülmüş
0891190008 Barit (baryum sülfat) - Konsantre
0891190009 Whitherite (tabii baryum karbonat ) (baryum oksit hariç)
0891190010 Tabii sodyum borat ve konsantreleri (tuzlu sulardan ayrıştırılmış boratlar hariç)
0891190011 Bor - Tuvenan
0891190012 Bor - Ayıklanmış
0891190013 Bor - Konsantre
0891190014 Bor - Kırılmış ve elenmiş
0891190015 Bor - öğütülmüş
0891190016 Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum flüorit içeren liparitler (Fluorid - Tuvenan dahil)
0891190017 Ağırlık itibariyle % 97 den fazla kalsiyum fulorit içeren liparitler (Fluorid - Konsantre dahil)
0891190018 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfat)
0891190019 Toprak boyalar
0891190020 Sodyum sülfat - Tuvenan
0891190021 Sodyum sülfat - Konsantre
0891190022 Stransiyum - Tuvenan
0891190023 Stransiyum - Ayıklanmış
0891190024 Stransiyum - Konsantre
0891190025 Alünit - Tuvenan
0891190026 Zeolit - Tuvenan
0891190027 Olivin - Tuvenan
0891190028 Olivin - Kırılmış
0891190029 Kalsit - Tuvenan
0891190030 Kalsit-Ayıklanmış
0891190031 Trona - tuvenan