TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Granit, kumtaşı ve diğer süsleme veya yapı taşları
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
0811123300 Granit, ham veya kabaca tıraşlanmış - Tuvenan
0811123600 Granit, dikdörtgen (kare dahil) bloklar ya da kalın tabakalar (slab) şeklinde kesilmiş
0811125000 Kumtaşı
0811129001 Porfir (somaki taşı), bazalt ve diğer anıtsal/inşaat amaçlı taşlar, ham, kabaca tıraşlanmış/yalnızca kesilmiş (kalkerli anıtsal/inşaat taşlarından yoğunluğu > 2,5 kg/10m³ granit, kumtaşları hariç) (Bazalttaşı - Tuvenan dahil) (Kuvarsit hariç)
0811129002 Kuvarsit - Tuvenan
0811129003 Kuvarsit - Ayıklanmış
0811129004 Kuvarsit - Kırılmış ve elenmiş
0811129005 Kuvarsit - Yıkanmış
0811129099 Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar