TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
325011 Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazlar
325012 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri
325013 Şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; göz tedavisiyle ilgili aletler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer araç-gereç ve cihazlar
325021 Terapik alet ve cihazlar; solunum cihazları
325022 Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; dişçilikle ilgili bağlantı parçaları; başka yerde sınıflandırılmamış suni uzuvlar
325023 Protezlerin ve ortopedik cihazların parça ve aksesuarları
325030 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyalar; berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçaları
325041 Kontak lensler; herhangi bir malzemeden göz kusurlarını gidermek için gözlük camları
325042 Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)
325043 Gözlük ve benzerleri için çerçeveler
325044 Gözlük ve benzerleri için çerçeve parçaları
325050 Tıbbi veya cerrahi amaçlı diğer ürünler