TOBB-Sanayi Bilgi Sistemi

TOBB Sanayi Veri Tabanı
Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
İllere Göre Üretici Dağılımı (PRODCOM)

Lütfen ilgilendiğiniz faaliyet üzerine tıklayınız.

Üretim KoduFaaliyet Adı
281111 Deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar
281112 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; diğer motorlar
281113 Diğer sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar
281121 Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri
281122 Hidrolik türbinler ve su çarkları
281123 Gaz türbinleri (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç)
281124 Rüzgar türbinleri
281131 Su buharı türbinlerinin ve diğer buhar türbinlerinin parçaları
281132 Hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları, regülatörler dahil
281133 Gaz türbini parçaları (turbo jetler ve turbo pervaneler hariç)
281141 Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorların parçaları (hava taşıtı motoru parçaları hariç)
281142 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer motorlar için parçalar

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. km.) 06530 - ANKARA
TEL: +312 218 23 05 | E-posta: bem@tobb.org.tr